สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 


    สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค. )
  • วิธีการและเอกสารหลักฐาน
  • ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน
  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ